Καλώς ορίσατε στο Δήμο Θερμαϊκού.   Leave a comment

Posted 08/03/2010 by thermaikos24 in Θερμαϊκός

Tagged with

Απάντηση Δημοτικής Αρχής σε ανάρτηση ιστολογίου activistika.blogspot.com   Leave a comment

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

26/06/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

    Αριθ.Εσ.Πρωτ.:

10
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ      
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ      
Ταχ. Δ/νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2      
Ταχ. Κώδικας : 57019 ΠΕΡΑΙΑ      
Τηλέφωνο : 2392330003      
Fax : 2392022222      
           
           
           
Θέμα : Απάντηση Δημοτικής Αρχής σε ανάρτηση ιστολογίου activistika.blogspot.com

 

 

 

Στο ιστολόγιο σας αναρτήθηκε στις 12 Ιουνίου 2012 ένα κείμενο με τίτλο «Όταν λεφτά υπάρχουν ….και σπαταλιούνται». Είναι προφανές ότι σκοπός του συντάκτη, ο οποίος έχει κυριολεκτικά απόλυτη άγνοια των δεδομένων του έργου στο οποίο αναφέρεται, είναι η δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων στους αναγνώστες σε σχέση με τη διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού. Εκμεταλλευόμενος τη γενικότερη συγκυρία και το σκεπτικισμό που υπάρχει στη δημόσια ζωή γύρω από τις δημόσιες δαπάνες και τον περιορισμό αυτών, προσπαθεί να καταλογίσει στη διοίκηση του δήμου ότι εκτελεί ένα «άχρηστο έργο» επειδή απλά και μόνο βρέθηκαν να υπάρχουν κάποια διαθέσιμα χρήματα από το ΕΣΠΑ.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας – και την ενημέρωση αρχικά του ίδιου του συντάκτη, αλλά και των αναγνωστών του ιστολογίου – πρέπει να αναφερθούν τα εξής:

 1. Το εν λόγω έργο αφορά στη ««Βελτίωση και ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων στα Κ.Χ. 101-109 και 42Τ Τ.Δ. Περαίας – Σύνδεση με το θαλάσσιο μέτωπο». Αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας ανάπλασης περιοχών του Δήμου μας, η οποία ξεκίνησε επί δημαρχίας Αντώνη Ματζάρη. Πρόκειται δηλαδή για έργο ενταγμένο σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του δήμου και όχι για κάτι αποσπασματικό.
 2. Ειδικότερα, με το έργο αυτό προβλέπεται η ανάπλαση τμήματος του αστικού ιστού του οικισμού της Περαίας στο οποίο σήμερα συγκεντρώνονται πολλές κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες. Πρόκειται για μια οριοθετημένη και συνεκτική περιοχή 48 στρεμμάτων, για την οποία στόχος είναι αφενός, η ανάδειξή της ως πυρήνα ψυχαγωγίας, πολιτισμού, αναψυχής και εκπαίδευσης, αφετέρου, η σύνδεσή της με το κυρίαρχο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον οικισμό, το θαλάσσιο μέτωπο.
 3. Η διαμόρφωση πεζοδρομίων, στην οποία εστιάζεται η ανάρτηση, αποτελεί ένα μικρό μέρος του έργου, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
 • τη δημιουργία δικτύων ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων για τη σύνδεση των κοινόχρηστων χώρων και των κοινωφελών εγκαταστάσεων της περιοχής μελέτης τόσο μεταξύ τους όσο και με το θαλάσσιο μέτωπο του οικισμού.
 • τη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου (ΚΧ. 102) που βρίσκεται επί της οδού Πέτρου και Παύλου (πρώην Φιλελλήνων).
 • τη βελτίωση των παιδικών χαρών του  ΚΧ 42Τ με την τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού (όργανα, φωτισμός, δάπεδα ασφαλείας).
 • τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στις τρεις κορυφές της περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ΚΧ 104, ΚΧ 101,  ΚΧ 109 οι οποίοι θα εξυπηρετούν και την ευρύτερη περιοχή.
 • τη βελτίωση του αστικού τοπίου μέσω δενδροφυτεύσεων, ολοκληρωμένων αστικών πρασίνων και τοποθέτησης κατάλληλου εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, φωτισμός, καθίσματα κλπ) .
 • Την κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων επί των οδών Φιλίππου – Ακτής, Φιλελλήνων – Θερμαϊκού και Ρήγα Φεραίου – Θερμαϊκού που περικλείουν την περιοχή ανάπλασης.
 • Για την κάλυψη των ηλεκτρομηχανολογικών αναγκών και λαμβάνοντας υπόψη την επιταγή ορθολογικότερης κατανάλωσης ενέργειας, ειδικά σε κοινόχρηστους χώρους, προβλέπεται η  αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή) καθώς και η εκμετάλλευση των όμβριων υδάτων (μέσω υπόγειων δεξαμενών) για τη δημιουργία πιδάκων στη συμβολή της Ρ. Φεραίου και του κάθετου πεζόδρομου μεταξύ των δύο σχολείων. Ειδικότερα, για τον ηλεκτροφωτισμό της περιοχής παρέμβασης, προβλέπεται συνδυασμένο δίκτυο με  φωτοβολταϊκούς και συμβατικούς ιστούς ώστε να διασφαλίζεται η φωταγώγηση της περιοχής την χειμερινή κυρίως περίοδο κατά την οποία η ηλιοφάνεια είναι περιορισμένη. Όσο αφορά τα συγκροτήματα σιντριβανιών, το νερό των πιδάκων αποχετεύεται πλήρως μέσω επιφανειακών σχαρών στα φρεάτια που είναι τοποθετημένα τα ακροφύσια και οι αντλίες των πιδάκων, από όπου επανασυλλέγεται, φιλτράρεται και επανεκτοξεύεται το νερό χωρίς να γίνεται αλόγιστη χρήση του.
 1. Όσο αφορά στον προϋπολογισμό του έργου, για τον οποίον ο συντάκτης επίσης δεν είναι σωστά πληροφορημένος, αυτός ανέρχεται στα 2.805.500,00€ (και όχι πάνω 2.000.000€ όπως αναφέρεται γενικά και αόριστα στο δημοσίευμα) (συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α.) και συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα της  υπ’ αρ Δ 17α/62/3/ΦΝ437 Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 513 Β’/19-03-2009) «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων» της Δ/νση Νομοθετικού Συντ/σμού και Κωδ/σης  της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Όλες οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 – «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Φ.Ε.Κ.Α’116/18-06-2008).
 2. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από σχετικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, στο οποίο ο δήμος μας υπέβαλλε σχετική πρόταση. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτεί έργα αστικών αναπλάσεων και μόνον. Η πρόταση αυτή αξιολογήθηκε από την αρμόδια διαχειριστική αρχή και το έργο προκρίθηκε προς χρηματοδότηση. Οι αξιολογητές της διαχειριστικής αρχής είναι εξειδικευμένα στελέχη με γνώση της αγοράς. Θα πρέπει να τονιστεί ότι, οι διαδικασίες αξιολόγησης των έργων είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και ένα σημαντικό στοιχείο που αξιολογείται μεταξύ άλλων είναι και η συνεκτικότητα του έργου που προτείνεται με άλλα έργα στην περιοχή. Έτσι έγινε και στην προκειμένη περίπτωση όπου εκτιμήθηκε το γεγονός ότι το έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής.
 3. Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος αποτελεί σημαντική ανάγκη για τους κατοίκους της περιοχής, και το έργο αυτό θα συμβάλλει τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν πρόκειται για «..εξωραϊσμούς και αναπλάσεις ( με αέρα – πατέρα λεφτά)…» όπως ελαφρά τη καρδία διατείνεται το δημοσίευμα.

Η διοίκηση του δήμου προσπαθεί να αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες που παρέχει το ΕΣΠΑ και άλλα χρηματοδοτικά μέσα για την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στη λύση προβλημάτων και στην βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής.

Είναι λοιπόν αστείο, από τη μια πλευρά η κοινή γνώμη να μέμφεται το δημόσιο για μη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, πράγμα που το έχει τόσο πολύ ανάγκη η οικονομία μας στην παρούσα συγκυρία, και από την άλλη ορισμένοι με κακόβουλο και λαϊκίστικό τρόπο, μετερχόμενοι αθέμιτα μέσα – όπως οι ανακρίβειες και η απόκρυψη της αλήθειας – να «πετροβολούν» αντίστοιχες προσπάθειες που αφορούν σε έργα που αξιοποιούν τις χρηματοδοτικές αυτές δυνατότητες.

Επειδή το δημοσίευμα αναφέρεται και στο θέμα της υδροδότησης, προφανώς και στην περίπτωση αυτή ο συντάκτης αγνοεί τα υπό υλοποίηση έργα που αφορούν σε γεωτρήσεις του Δήμου μας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υδροδότησης.  Είναι σκόπιμο να απευθυνθεί στις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες μπορούν να παρέχουν σχετική ενημέρωση και λεπτομέρειες, γύρω από αυτό το έργο αλλά και για κάθε έργο που εκτελείται με ευθύνη του Δήμου Θερμαϊκού.

Συνεπώς, προτείνεται στο συντάκτη του δημοσιεύματος και στο διαχειριστή του ιστολογίου, προκειμένου να διασφαλίζουν την εγκυρότητα των πληροφοριών που διακινούν, να ερευνούν πρώτα πολύπλευρα το θέμα που πραγματεύονται και εν συνεχεία να το δημοσιοποιούν. Εξάλλου, η δεοντολογία της δημοσιότητας επιβάλλει την καλή διασταύρωση μιας πληροφορίας προτού αυτή δημοσιευτεί. Εκτός και εάν σκοπός τους δεν είναι η ορθή ενημέρωση των αναγνωστών, αλλά η δημιουργία εντυπώσεων προς η εξυπηρέτηση συμφερόντων.

 

Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Posted 26/06/2012 by thermaikos24 in Θερμαϊκός

Tagged with

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 24-06-2012   Leave a comment

Posted 22/06/2012 by thermaikos24 in Θερμαϊκός

Tagged with

4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών αφιερωμένο στην Τρίτη Ηλικία   Leave a comment

9o Δημοτικό Συμβούλιο Τρίτη 19-6-2012 ώρα 20:00   Leave a comment

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 
 1. Ηλεκτρονική Αποστολή των εισηγήσεων του Δημ.Συμβουλίου. Δημιουργία Ενιαίας  Βάσης Δεδομένων.  Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Κ. Στεφανίδης.
 2. Εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στη Δ. Κ. Ν. Επιβατών Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης. 
 3. Εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στη Δ. Κ. Αγ.Τριάδας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.  
 4. Τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 5. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σε αλλοδαπούς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 6. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σε αλλοδαπούς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 7. Άδεια λειτουργίας καταστήματος «Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου», εντός Καφετέριας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης. 
 8. Έγκριση τιμής μονάδας, για προσκύρωση Δημοτικής Έκτασης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ .Ι. Βογιατζής.  
 9. Έγκριση της υπ΄αρ.57/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 10. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο βοηθητικό γήπεδο Ποσειδώνα». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 11. Έγκριση για τις κατασκευές και τις χρήσεις των κατασκευών, οι οποίες  ανεγέρθηκαν από την εταιρεία Φουρναράκης και ΣΙΑ Ε.Ε. σε δύο τμήματα του υπ΄αρ.1158Α αγροτεμαχίου, ιδιοκτησίας του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ . Ι.  Βογιατζής.
 12. Ακύρωση της υπ΄αρ.452/2011 απόφασης ΔΣ και λήψη απόφασης για τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανέλκυση ναυαγισμένων ναυπηγημάτων στο αλιευτικό καταφύγιο Αγγελοχωρίου.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ Λαζαρίδης.
 13. Γνωμοδότηση για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης για δοκιμαστική εγκατάσταση θυννείου, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
 14. Καθορισμός τελών χρήσης Αιγιαλού, έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 16. Έγκριση της υπ΄αρ.109 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας.
Η συνεδρίαση του ΔΣ θα μεταδοθεί ζωντανά στο web-radio στην διεύθυνση http://serverroom.us/radio/277062

Επίσκεψη του Προέδρου της Ν.Δ., Αντώνη Σαμαρά, στο κοινοτικό κατάστημα Επανομής   Leave a comment

«Ο Θερμαϊκός είναι ένας δήμος τουριστικός και δεν επιτρέπεται να τον απασχολούν θέματα όπως η αποχέτευση. Θέλησή μας είναι να προσελκύουμε τον τουρίστα και όχι να τον απωθούμε», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Επανομή.

Σε σύντομη ενημέρωση του κ. Σαμαρά για το ανωτέρω ζήτημα, που πραγματοποιήθηκε από το Δήμαρχο, Γιάννη Αλεξανδρή, στα γραφεία του κοινοτικού καταστήματος Επανομής, ο Δήμαρχος εξέφρασε την ανησυχία του τονίζοντας ότι «είναι δύσκολο να επωμισθούν οι δημότες μας το αναλογούν ποσό του 16.5% συμμετοχής στο συγκεκριμένο έργο, το οποίο ποσοστό φτάνει με το ΦΠΑ στο 40%… Αυτό το ποσοστό πρέπει να δοθεί από τους δημότες μας και την ΔΕΥΑΘ πριν την εκταμίευση του κάθε τιμολογίου από τα χρήματα του προγράμματος, στο οποίο είναι ενταγμένο».

Από την πλευρά του ο κ. Σαμαράς υποσχέθηκε: «θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να σας βοηθήσουμε… Δήμαρχε, ξέρεις καλά ότι εγώ δεν είμαι από αυτούς που ισχυρίζονται λεφτά υπάρχουν ή λεφτά δεν υπάρχουν. Πρέπει να ψάξουμε βαθιά, όπου υπάρχει σπατάλη, και να καταφέρουμε το καλύτερο δυνατό για το δήμο».

Επιπροσθέτως, ο Δήμαρχος του ζήτησε να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης διότι «η οικονομική δυσπραγία μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Μη ξεχνάτε πως βοηθώντας εμάς, ενισχύετε τους πολίτες», ενώ ο κ. Αλεξανδρής αναφέρθηκε στην απόφαση όλων των δημάρχων να συναντηθούν με το νέο Υπουργό, που θα αναλάβει μετά τις εκλογές, και σε περίπτωση μη ευόδωσης των προσδοκιών τους, να του παραδώσουν τα κλειδιά των δημοτικών καταστημάτων της χώρας.

Απολογισμός ραδιοφωνικής εκπομπής 6ης Ιουνίου   Leave a comment

«Δεν ήταν ενέργεια εξόντωσης του επιχειρηματία, αλλά ενέργεια για αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Ο Δήμος αναγκάστηκε να προβεί σε αυτή την ενέργεια διότι, δεν μπορεί να γίνει πλέον ανεκτό κάποιοι να πληρώνουν και κάποιοι άλλοι να εκμεταλλεύονται τη δημοτική περιουσία εις βάρος του ίδιου του δήμου, των εργαζομένων και των δημοτών του» τόνισε εμφαντικά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Κώστας Κούτουκας, αναφερόμενος στις κατασχέσεις κινητής περιουσίας μεγαλοφειλέτη, που  προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα συνεργείο του δήμου Θερμαϊκού παρουσία δικαστικού επιμελητή εξαιτίας χρεών που έφταναν τις 440.000 ευρώ, στην εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή του Δήμου στον fm 100.6.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Νάντια Τάπρα, ο Αντιδήμαρχος απηύθυνε έκκληση σε όλους τους οφειλέτες να προσέλθουν στην οικονομική υπηρεσία και να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. «Δεν ζητούμε να τις ξοφλήσουν, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι οι πολίτες υποφέρουν… όμως, επιβάλλεται να τις ρυθμίσουν και να κατανοήσουν ότι δυσκολίες υπάρχουν και στο Δήμο, ο οποίος δεν πρέπει να πάψει να προσφέρει τα αυτονόητα στο μέτρο του δυνατού. Η καθαριότητα πρέπει να λειτουργεί σε καθημερινή βάση, η κοινωνική πολιτική είναι πιο χρήσιμη από ποτέ και, σαφώς, υπάρχουν και οι άνθρωποι που εργάζονται για όλα αυτά, οι οποίοι πρέπει να πληρωθούν».

Ο κ. Κούτουκας αποκάλυψε ότι σε καθημερινή,  πλέον, βάση ο Δήμος θα προχωρά σε τέτοιες επιχειρήσεις κατάσχεσης κινητών από οφειλέτες, οι οποίοι ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες, αρχής γενομένης από τους μεγαλοφειλέτες, οι οποίοι ανέρχονται στους 49.

 

Στη συνέχεια, ο υπεύθυνος του τμήματος αθλητισμού του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, Παναγιώτης Τροκάνας, αναφέρθηκε στα αθλητικά προγράμματα για τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και στη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε ο 1ος ποδηλατικός αγώνας δεξιοτεχνίας, που πραγματοποιήθηκε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Περαίας το προηγούμενο Σάββατο. Επιπροσθέτως, σημείωσε τη σημαντική βοήθεια που προσφέρουν οι υπεύθυνοι των αθλητικών συλλόγων στην προσπάθεια του ΔΗΠΠΑΚΥΘ να συντηρήσει και να αναβαθμίσει τους γυμναστικούς χώρους της περιοχής ευθύνης του. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για όλη την αθλητική επικαιρότητα της περιοχής μας στο http://www.athlitismosdimouthermaikou.blogspot.com.

 

Με αφορμή τις καταστροφές και κακόβουλες ενέργειες, που παρατηρούνται συχνά στο 1ο γυμνάσιο Νέας Μηχανιώνας, ο Διευθυντής του σχολείου, Δημήτρης Ευθυμιάδης, διευκρίνισε ότι, η κοπή των δέντρων μέσα στον αύλειο χώρο πραγματοποιήθηκε, τελικά, ύστερα από πρωτοβουλία του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και όχι από αγνώστους, όπως αρχικά είχε θεωρηθεί. Ο κ. Ευθυμιάδης καταδίκασε γεγονότα, που λαμβάνουν χώρα, κυρίως, βραδινές ώρες από ταραχοποιούς νεαρούς, όπως η  βίαιη υποστολή και το κάψιμο της ελληνικής σημαίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναρωτηθεί «μήπως για αυτές τις ενέργειες φταίω εγώ, που, ως εκπαιδευτικός, απέτυχα να τους καθοδηγήσω σωστά;». Από την πλευρά του ο Δήμος Θερμαϊκού, μέσω του Αντιδημάρχου Παιδείας, Ιωάννη Βασιλειάδη, έχει αποστείλει επανειλημμένως έγγραφα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ζητώντας έναν πιο ολοκληρωμένο έλεγχο από την πλευρά του αστυνομικού τμήματος της περιοχής σε ό, τι αφορά την επιτήρηση των δημοσίων κτιρίων και μάλιστα των σχολικών… Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με το κάλεσμα του Διευθυντή σε όλους μας να επισκεφθούμε τον αύλειο χώρο του σχολείου και να θαυμάσουμε τα καλλιτεχνήματα, που δημιουργούν μαθητές από όλες τις τάξεις με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους.

 

Μία δραστήρια ενορία του Δήμου Θερμαϊκού είναι αυτή του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Περαία, που συνεχώς έχει να παρουσιάσει δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Με αφορμή, λοιπόν, μια νέα εκδήλωση, εντός ολίγων ημερών (30/6 – 20.30΄ στο ΚΑΠΠΑ 2000), ο προϊστάμενος, π.  Αθανάσιος Χύτας, αναφέρθηκε γενικά στο έργο της ενορίας του και στο νόημα της ύπαρξης της Εκκλησίας στις ημέρες μας.

 

 

Για το Γραφείο Τύπου

 

Κων/να Τάπρα

ΔΕ Δημοσιογράφων

1ος Ποδηλατικός αγώνας δεξιοτεχνίας Δ.Θερμαϊκού (βίντεο).   Leave a comment

Του Γιώργου Νικολαϊδη  (gnborn2shoot)

 

 

Αυτό κι αν ήταν επιτυχία!

Μια επιτυχία που οφειλόταν στην άρτια διοργάνωση (και κυριολεκτούμε), τις πολλές συμμετοχές των νεαρών ποδηλατών και τον καλό καιρό.

Πριν αρκετές ημέρες το Τμήμα Αθλητισμού του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.( Δημοτικές, Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές, Υπηρεσίες του Δήμου Θερμαϊκού) έκανε γνωστό ότι στην Περαία  θα γινόταν ο 1ος ποδηλατικός αγώνας δεξιοτεχνίας για παιδιά 6 έως 15 ετών.

Ετσι πολλά  παιδάκια ανταποκρίθηκαν και με τους γονείς τους και τα ποδηλατάκια τους βρέθηκαν στο όμορφο και πεντακάθαρο Πάρκο κυκλοφοριακής  Αγωγής της Περαίας, το περασμένο Σάββατο (2.6.2012).

Οι χαρούμενες φωνές τους, η ελπίδα για την πρωτιά όλων των παιδιών που με τάξη και  υπομονή  περίμεναν  την σειρά τους να διαγωνισθούν,  οι βραβεύσεις   που ακολούθησαν, μα προπάντων η δεξιοτεχνία  των μικρών, έκαναν την μέρα αξέχαστη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι και  οι 3-4 μικροτραυματισμοί που υπήρξαν σε αντίστοιχα παιδάκια, δεν στάθηκαν αφορμή να εγκαταλείψουν  αυτά τον  αγώνα .

Συνέχισαν τον αγώνα  με πείσμα  και «μέτρησε» ο τερματισμός τους.

Μπράβο λοιπόν στα παιδιά, στους διοργανωτές μα και στους χορηγούς των αγώνων, που με τον τρόπο τους μας «είπαν» πως ίσως   πρέπει να αγαπήσουμε  ΟΛΟΙ  μας, ακόμη περισσότερο το ποδήλατο.

 

Πάρτε μια ιδέα από τους αγώνες βλέποντας το σχετικό μας βίντεο

 

Posted 12/06/2012 by thermaikos24 in Θερμαϊκός

Tagged with , ,

Νέο Πρόγραμμα Άθλησης – Zumba   Leave a comment

Posted 07/06/2012 by thermaikos24 in Θερμαϊκός

Tagged with ,

Πολιτιστικός Οικολογικός σύλλογος Περαίας. Καλοκαίρι 2012   Leave a comment

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΥΡΣΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ   Leave a comment

Μία χρονιά γεμάτη συγκινήσεις και πολλά γκολ τελείωσε……..

Tην Κυριακή 27 Μαίου, με απόλυτη επιτυχία στο δημοτικό γήπεδο της Αγιας Τριάδας πρσγματοποιήθηκε η τελετή λήξης του πρωταθλήματος ακαδημιών που διοργάνωσε το τμήμα υποδομών της Πυρσός Elite.
Η επιτυχία του τουρνουά ποδοσφαίρου επιτεύχθηκε με την συνεργασία των αθλητικών  συλλόγων, οι οποία τίμησαν με την παρουσία τους την τελετή , των προπονητών αλλά κυρίως των εκατοντάδων αθλητών που συμμετείχαν σε αυτό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τουρνουά συμμετείχαν 14 τμήματα με περισσότερα απο 250 παιδιά ηλικίας 7-12 ετών.
Κατά την τελετή λήξης ακολούθησαν απονομές μεταλλίων και αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής για τις αθλητικές επιδόσεις και την συμπεριφορά των αθλητών εντός του αγωνιστικού χώρου.
Η βράβευση των παιδιών έγινε με παρατεταμένο χειροκρότημα των παρευρισκομένων και ο ενθουσιασμός τους εκφράστηκε με χαμόγελα που έλαμπαν στα πρόσωπα τους.
Παρακάτω αναλυτικά οι σύλλογοι που συμμετείχαν στο τουρνουά: Αχιλλέας Περαίας, Παονε, Ποσειδώνας Μηχανιώνας, Αναγέννηση Επανωμής, Αναγέννηση Ρυσίου, Απόλλων Σχολαρίου και ο Πυρσός  Αγίας Τριάδας.
Στην τελετή παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Θερμαϊκου κ. Ιωάννης Αλεξανδρής ο οποίος συνεχάρη τους  διοργανωτές  και εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σημαντική συμμετοχή των μικρών αθλητών.
Δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά από την τελετή ο κ. Παναγιώτης Τροκάνας , Υπεύθυνος Αθλητισμού του ΔΗΠΠΑΚΥΘ , που στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε τους προπονητές,τους γονείς , το Δ.Σ και τον πρόεδρο του Πυρσού Αγίας Τριάδας κ.Κρυστάλλη Δοξακάκη για την αμέριστη εμπιστοσύνη και την βοήθεια τους καθ’ολη την διάρκεια της συνεργασίας τους. Αφού ανέγνωσε το γράμμα ενός μικρού ποδοσφαιριστή που προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνησε, ολοκλήρωσε λέγοντας ότι, η αγωνιστική ανταπόκριση των ομάδων και ο ενθουσιασμός των παιδιών και των προπονητών , γεννάει ελπίδες και υποσχέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος στον δήμο μας.

Καλό καλοκαίρι Πυρσός elite….

 

http://www.pirsosagiastriadas.gr/   e-mail: pirsos2011@gmail.com

facebook Πυρσός Ελιτ       tel: 6984794229

Posted 05/06/2012 by thermaikos24 in Θερμαϊκός

Tagged with ,

Αρέσει σε %d bloggers: