Archive for 23/01/2011

Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης (Καλλικράτης άρθρο 77)   Leave a comment

Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί ούτε σε δεύτερη ψηφοφορία η απαιτούμενη πλειοψηφία, τότε με τρίτη ψηφοφορία επιλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός του Φεβρουαρίου του αμέσως επόμενου έτους. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στην διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στο γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή τους στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και στις επιχείρησης λαμβάνει αποζημίωση ισόποση με την αποζημίωση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

 

Δεν πληρώνω…   2 Σχόλια

Ξεκίνησε ως περίπου αστείο, ως αντίδραση την οποία οι περισσότεροι εκτιμούσαν πως θα καταλαγιάσει. Μετά θεωρήθηκε ως η περιορισμένη άμυνα κάποιων γραφικών, για να πάρει τελικά μορφή κινήματος. Δείτε πότε και πώς οι Έλληνες λένε «δεν πληρώνω»
Αυτό κι αν είναι κίνημα λαού! Η μαζική, όπως εξελίσσεται, αντίδραση των Ελλήνων να μην πληρώνουν σε περίοδο κρίσης, να αρνούνται ουσιαστικά να δώσουν τον οβολό τους στο κράτος.

Η αρχή έγινε φυσικά με τα διόδια, για τα οποία η αντίδραση μετατράπηκε σε ανυπακοή και συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια τα εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς, αλλά και οι λογαριασμοί καθώς και οι δόσεις σε κάρτες και δάνεια.

Να πάρουμε έναν προς έναν, όλους τους τομείς.

Η ιστορία με τα διόδια ξεκίνησε πριν περίπου δύο χρόνια, σε κυρίως τοπικό επίπεδο. Ουδείς μάλλον περίμενε πως θα συνέβαινε τούτο που γίνεται πλέον. Το κίνημα του «δεν πληρώνω» έχει επεκταθεί σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, αν και το υπουργείο Υποδομών εμφανίζεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής, ότι δεν ανησυχεί. Ο λόγος το ότι τα επίσημα στοιχεία δεν αναδεικνύουν ιδιαίτερο πρόβλημα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, η αποχή των οδηγών στα διόδια, στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, έχει φτάσει το 15% και είναι η μεγαλύτερη σε όλους τους σταθμούς διοδίων.

Έπεται ο σταθμός στη Μεταμόρφωση προς Σκάρφεια, με 6-7% και τέλος και στους δύο άξονες της Πελοποννήσου που δεν ξεπερνά το 1%.

Λαθρεπιβίβαση και ανταλλαγή

Στα μέσα μεταφοράς η κατάσταση είναι ελαφρώς διαφοροποιημένη ως προς το εξής:

Η άρνηση των επιβατών να χτυπήσει εισιτήριο αγγίζει το 40%, στην περίπτωση της ΕΘΕΛ, αλλά αυτό είναι μία πάγια τακτική πολλών επιβατών και δεν συνδέεται άμεσα με το κίνημα «δεν πληρώνω».

Αυτό που όμως έχει κάνει την εμφάνισή του ως νέα πρακτική είναι η τακτική της ανταλλαγής εισιτηρίων, εν ολίγοις τα ήδη ακυρωμένα εισιτήρια δίδονται σε άλλους επιβάτες.

Επίσης, όπως αναφέρει η «Καθημερινή της Κυριακής», παρατηρήθηκε το φαινόμενο τις ημέρες των κινητοποιήσεων στα ΜΜΜ, εργαζόμενοι παρότρυναν τους επιβάτες να μην χτυπήσουν εισιτήριο.

Κρούσματα άρνησης πληρωμής είχαμε και στον τομέα της Υγείας. Γιατροί έλεγαν σε ασθενείς να μην πληρώσουν το αντίτιμο της εξέτασής τους στα εξωτερικά ιατρεία.

Το ότι οι Έλληνες είμαστε καταχρεωμένοι και αδυνατούμε να αποπληρώσουμε δάνεια και δόσεις καρτών είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός.

Δεν είναι γνωστό όμως πως έχει φτάσει στο 14% το ποσοστό εκείνων οι οποίοι εξαντλούν το περιθώριο των τριών μηνών, από μόλις 6% που ήταν πριν δύο χρόνια, ενώ το 20% των οφειλετών καθυστερεί τη δόση από την πρώτη ημέρα λήξης της προθεσμίας.

Τέλος, άρνηση στις πληρωμές υπάρχει και στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Τα στοιχεία λένε πως το ρεύμα κόπηκε σε 5.000 μικρές επιχειρήσεις, εκ των οποίων μόνο οι 60 είχαν ζητήσει διακανονισμό στην πληρωμή του χρέους.

Πηγή :http://news247.gr

 

Οι αγρότες ζεσταίνουν τα τρακτέρ για να… ανοίξουν τους δρόμους!   Leave a comment

Τις μηχανές των τρακτέρ τους ζεσταίνουν οι αγρότες και ετοιμάζονται να τα βγάλουν ξανά στους δρόμους. Μόνο που αυτή τη φορά δεν θα τους κλείσουν. Απεναντίας, θα τους ανοίξουν διάπλατα για να μπορεί να περνά ελεύθερα ο πολίτης!

Σύμφωνα με πληροφορίες του iliatora.gr, αγροτοσυνδικαλιστές από τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε καταλήψεις στους σταθμούς διοδίων, ώστε κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεών τους να διέρχονται ελεύθερα τα αυτοκίνητα.

Αυτό όχι μόνο θα αποτρέψει τη γνωστή διαμάχη των αγροτών με τους φορτηγατζήδες, αλλά θα αναγκάσει και το λεγόμενο «μεγάλο κεφάλαιο» που εκμεταλλεύεται τα διόδια να πιέσει με τη σειρά του την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών, για να σταματήσει την αφαίμαξη των εσόδων του.

Στη Θεσσαλία, για να ζεσταθεί ακόμη περισσότερο το κλίμα, θα προηγηθούν καταλήψεις δημοσίων κτιρίων και υπηρεσιών, καθώς και συναντήσεις με τοπικούς άρχοντες από τους οποίους θα ζητηθεί η δημόσια συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών.

Και αν μετά απ΄ όλα αυτά δεν ιδρώσει το αυτί της… Αθήνας;

Τότε το πιθανότερο είναι να πραγματοποιηθεί ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο με συμμετοχή αγροτών από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θα δώσουν βροντερό παρόν στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ότι κι αν γίνει πάντως, ένα είναι σίγουρο. Ο Φεβρουάριος θα αποδειχθεί ιδιαίτερα θερμός αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισέρχονται πλέον σε νέα βάση και απ’ ότι φαίνεται θα ακολουθήσουν καινούργια τακτική.

http://iliatora.gr

 

Posted 23/01/2011 by thermaikos24 in Ελλάδα

Tagged with

Αρέσει σε %d bloggers: